Geliefde bestemmingen voor expats

De aantrekkelijkste landen voor expats

De aantrekkelijkste landen voor expats

Bij het bepalen van de meest geliefde bestemming voor expats zijn er verscheidene factoren waarmee men moet rekening houden zoals: jaarlijke migratie, levenskwaliteit en loon.

Het aantal expats die naar een bepaald land gaan zou een goede factor zijn voor de aantrekkelijkheid van het land. Dit cijfer komt echter niet overeen met de levenskwaliteit voor expats in dit land aangezien veel migratie gestimuleerd wordt door de economie. De economische winst op korte termijn is een belangrijke factor voor vele expats.

Spanje trekt het meeste expats aan in de wereld. In 2008 waren er ongeveer 800000 buitenlanders, gevolgd door Duitsland en de UK (Eurostat, 2008). Het aandeel expats bedroeg 11,4% van de Spaanse bevolking in 2008 en dit zal nog stijgen naar 20% in de toekomst. Door de slechte economische omstandigheden kan dit cijfer ook dalen in de volgende jaren.

Expats en levenskwaliteit

De levenskwaliteit is niet altijd gemakkelijk. Volgens het HSBC Expat Explorer onderzoek (2008) is er een sterk verschil tussen de persoonlijke "ervaring" van expats die in het buitenland leven en de zakelijke criteria zoals de levensstandaard.

De meest populaire landen voor expats zijn Duitsland, gevolgd door Canada en Spanje. In deze landen zijn expats geneigd om lokale vrienden te ontmoeten, de lokale taal te leren, zich voegen bij de gemeenschap of een woning te kopen. Expats vinden het over het algemeen makkelijk om zich te integreren. Ook hun familie en kinderen (meer dan 2/3 expat-kinderen spreken 2 of 3 talen!).

Popular exatriate countries

De minst populaire bestemmingen zijn de Verenigde Arabische Emiraten en China. Hier is het verschrikkelijjk moeilijk om te integreren in de lokale maatschappij en om lokale vrienden te ontmoeten.

Wanneer het komt op rijkdom, accommodatie en luxe verandert het dratisch. Bij deze factoren zijn de populairste landen Singapore, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Expats krijgen het meest loon in India en Hong Kong. Bijna de helft van de expats verdienen meer dan 100000 pond (120000 euro) per jaar