Expats

Een overzicht van de Expat markt

Het aantal expats neemt toe in de wereld. Maar wat is nu juist een expat en hoe verschillen ze van de rest van de bevolking?

Het woord expat komt van het Middeleeuws Latijn expatriatus. Dit is het voltooid deelwoord van expatriare (zijn land verlaten). Volgens deze definitie zijn expats mensen die hun geboorteland verlaten hebben en die wonen in een ander land.

De term verwijst in vele gevallen naar mensen die niet van plan zijn om permanent in hun nieuw land te wonen en behouden het burgerschap om praktische redenen. In deze strikte zin verschilt het woord expats van het woord 'immigranten' die gewoonlijk permanent in het buitenland gaan wonen. Immigranten moeten dan ook een verblijfsvergunning aanvragen. Bovendien gebruiken vele mensen de term expats enkel voor gekwalificeerde werkers van ontwikkelingslanden die tijdelijk in het buitenland werken (vb. Amerikaanse expats in Spanje). Economische migranten verhuizen naar het buitenland om socio-economische redenen.

Deze verschillen vervagen steeds meer. Terwijl het aantal hoog gekwalificeerde expats van ontwikkelingslanden verhoogt, is er een toenemend aantal expats van ontwikkelingslanden die naar het buitenland gaan voor hun pensioen en voor andere redenen. Vandaag zijn er bijvoorbeeld een aantal gekwalificeerde werkers van India die wereldwijd werken alsook een toenemend aantal expats van Noord-Amerika die op pensioen gaan in Centraal-en Zuid-Amerika.

Diensten voor Expats

Door te wereldwijde toename van expats bieden leveranciers producten en diensten aan die voldoen aan de behoeften van expats. Deze omvatten ziekteverzekering, bankzaken, belastingsadvies, verplaatsing en andere diensten. Hierdoor is de vraag naar marketing voor expats gestegen aangezien deze doelgroep niet makkelijk te bereiken is via de traditionele mediakanalen.

In dit deeltje gaan we het volgende bespreken: wat zijn expats, waar komen ze vandaan en waar gaan ze naar toe, wat zijn hun zorgen en wat zijn de tendensen op lange termijn die zich wereldwijd ontwikkelen.